Ο Χρήστος Ταραντίλης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Η τεχνολογική έρευνα και οι προοπτικές αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της

ShareThis
Δημοσίευση: 06-03-2023 15:37 | Προβολές: 3738
image

Επίσκεψη του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων, Καθηγητή και Βουλευτή Επικρατείας κ. Χρήστου Ταραντίλη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023. Τον κ. Ταραντίλη υποδέχθηκε στον χώρο της Ιονίου Ακαδημίας ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, συνοδευόμενος από την Αντιπρύτανη Έρευνας του Ιδρύματος, Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη. Ακολούθησε κοινή συνάντηση του κ. Ταραντίλη και της Πρυτανικής Αρχής με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠαΚΕΚ), Καθηγητή Παναγιώτη Βλάμο, την συντονίστρια του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Καθηγήτρια Αδαμαντία Πατέλη και τον συντονιστή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας Καθηγητή Παναγιώτη Κουρουθανάση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, παρουσιάστηκαν από την Πρυτανική αρχή τα, ενεργά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πεδία της τεχνολογικής έρευνας καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αξιοποιούνται για την υποστήριξή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διαθεματικότητα της τεχνολογικής έρευνας, η οποία αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα του Ιονίου Πανεπιστημίου και εκφράζεται έμπρακτα είτε μέσω της απευθείας συνέργειας μεταξύ ερευνητικών εργαστηρίων, είτε κυρίαρχα μέσω της ίδρυσης των τριών νέων Ινστιτούτων του ΠαΚΕΚ, των Ινστιτούτων Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, Μηχανικής Φυσικών Κινδύνων και Ψηφιακής Βιοατρικής.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα βήματα προσαρμογής και αξιοποίησης των θεσμικών εργαλείων που παρέχονται για την ενίσχυση του επιπέδου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της τεχνολογικής έρευνας, όπως το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας και το Γραφείο Διασύνδεσης και Διαμεσολάβησης, τα οποία λειτουργούν ως μονάδες του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Στις επιμέρους συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν συμμετείχαν επίσης καθηγητές του Ιδρύματος οι οποίοι είναι επιστημονικά υπεύθυνοι ερευνητικών έργων τεχνολογικού ενδιαφέροντος, με την συζήτηση να επικεντρώνεται στην απλοποίηση των διαδικασιών για την βέλτιστη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους. Παρουσιάσθηκε επίσης η διαδικασία της ίδρυσης της πρώτης εταιρείας τεχνοβλαστού του Ιονίου Πανεπιστημίου, η οποία σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η οποία εστιάζει στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων διαθεματικής τεχνολογικής έρευνας στον τομέα της καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων φυσικών κινδύνων και καταστροφών, μέσω της σύμπραξης τριών ερευνητικών εργαστηρίων/ομάδων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε επίσης διευρυμένη συνάντηση του κ. Ταραντίλη και της Πρυτανικής αρχής με εκπροσώπους της Περιφερειακής Αρχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στελεχών διοίκησης της Περιφέρειας, της διαχειριστικής αρχής και του τ. Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ευρεία αναφορά στην ανάγκη θεσμικής υποστήριξης της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας ως προϋπόθεση για την προαγωγή της πραγματικής καινοτομίας σε όλο το εύρος της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς επίσης και στην ανάγκη ενίσχυσης του οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και της διεύρυνσής του σε νέα, μη-παραδοσιακά πεδία. Συζητήθηκε επίσης η πρόταση του Ιονίου Πανεπιστημίου για την οργάνωση και λειτουργία ενός περιφερειακού αποθετηρίου τεχνογνωσίας, το οποίο θα εμπλουτίζεται από τα παραγόμενα αποτελέσματα της έρευνας που χρηματοδοτείται σε περιφερειακό επίπεδο, ούτως ώστε αυτά να είναι άμεσα προσβάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο και παράλληλα να διασφαλίζεται η διάθεση της τεχνογνωσίας αυτής εντός της περιφέρειας και η μη-επαναλαμβανόμενη χρηματοδότηση του ιδίου αντικειμένου.

Η επίσκεψη του κ. Ταραντίλη ολοκληρώθηκε με την ξενάγησή του στα εργαστήρια Υπολογιστικής Μοντελοποίησης και Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των υποδομών τους και της τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιείται εκεί.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας