Αρχική

Το Ινστιτούτο Ψηφιακής Βιοϊατρικής (Ινστιτούτο), αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΑΚΕΚ). Το Ινστιτούτο έχει ως αποστολή την ψηφιοποίηση υπηρεσιών βιοϊατρικής και υγείας, την δημιουργία νέας γνώσης μέσω προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας και της καινοτομίας. Η Ψηφιακή Βιοϊατρική αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του ψηφιακού μετασχηματισμού τα επόμενα χρόνια. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν το δυναμικό να μετασχηματίσουν ριζικά τον κλάδο, ωστόσο οι προκλήσεις που ενέχουν είναι σημαντικές: ρυθμιστικά εμπόδια, οικονομικοί περιορισμοί, αλλά και δυσκολίες στην αποτελεσματική ψηφιοποίηση των δεδομένων των ασθενών. Στο τοπίο αυτό έρχονται να προστεθούν παγκόσμιες τάσεις όπως η γήρανση του πληθυσμού και οι γενικότεροι περιορισμοί στις κυβερνητικές δαπάνες, παράγοντες που καθιστούν τον αποτελεσματικό μετασχηματισμό του κλάδου της βιοϊατρικής επιτακτική ανάγκη, με τις ψηφιακές τεχνολογίες να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή.

Οι αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας του Ινστιτούτου καθορίζονται γενικά από τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΑΚΕΚ. Από τα αποτελέσματα της λειτουργίας του προσδοκάται η επαγωγή σημαντικής ωφέλειας προς την κοινωνία των Νησιών του Ιονίου καθώς και της χώρας.

InDiBioΙνστιτούτo Ψηφιακής Βιοϊατρικής
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας