Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Αντικείμενο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι η ανάπτυξη της βασικής, εφαρμοσμένης και διεπιστημονικού χαρακτήρα έρευνας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Περισσότερα

Το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας

Ταυτότητα

Τα Ινστιτούτα

του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου

01
Ινστιτούτο Βιοεπιστημών, Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ζάκυνθος
Διευθυντής:
Διονύσιος Κουλουγλιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος

02
Ινστιτούτο Μουσικής και Καλλιτεχνικής Δημιουργίας
Κέρκυρα
Διευθυντής:
Ιωσήφ Παπαδάτος, Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

03
Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών
Κέρκυρα
Διευθυντής:
Κωνσταντίνος Σμπόνιας, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας

04
Ινστιτούτο Γλωσσικών Μελετών και Επιστημών της Μετάφρασης και της Διερμηνείας
Κέρκυρα
Διευθυντής:
Σταύρος Κάτσιος, Καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

05
Ινστιτούτο Ψηφιακής Βιοϊατρικής
Ζάκυνθος
Διευθυντής:
Αικατερίνη Καμπάση, Καθηγήτρια Τμήματος Περιβάλλοντος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

06
Ινστιτούτο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών
Κέρκυρα
Διευθυντής:
Ιωάννης Καρράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

07
Ινστιτούτο Μηχανικής Φυσικών Κινδύνων
Κέρκυρα
Διευθυντής:
Μάρκος Αυλωνίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής

Το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας

Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 2018 και μετονομάσθηκε σε Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) βάσει του άρθρου 462 του Ν. 4957/2022, και λειτουργεί ως διακριτή ακαδημαϊκή μονάδα

Περισσότερα

Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας