Ινστιτούτο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών

To Ινστιτούτο Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών εστιάζει στην έντονη ανάγκη διεπιστημονικής έρευνας με άξονα τις ανθρωπιστικές επιστήμες και αντικείμενο την κατανόηση των πολύπλοκων και σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτων πτυχών της ψηφιακής εξέλιξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνίας, καθώς και των προοπτικών παρέμβασης και εξειδικεύεται στην ανάπτυξη έξυπνων εφαρμογών, εργαλείων και καινοτόμων τεχνολογιών για τη διαχείριση και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος για την τόνωση των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και για την πολύγλωσση επικοινωνία.

Διευθυντής του Ινστιτούτου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου:

karras

Ιωάννης Καρράς
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας


Ενημέρωση: 17-08-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας