Ινστιτούτo Ψηφιακής Βιοϊατρικής

Το Ινστιτούτο Ψηφιακής Βιοϊατρικής εστιάζει στην πραγματοποίηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας στα επιστημονικά αντικείμενα που σχετίζονται με την ψηφιακή βιοϊατρική.

Επίσημος ιστότοπος: https://ucri.ionio.gr/indibio/

Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ψηφιακής Βιοϊατρικής του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου:

kampasi

Αικατερίνη Καμπάση
Καθηγήτρια Τμήματος Περιβάλλοντος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Ιονίου Πανεπιστημίου,


Ενημέρωση: 17-10-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας