Ινστιτούτο Γλωσσικών Μελετών και Επιστημών της Μετάφρασης και της Διερμηνείας

Το Ινστιτούτο Γλωσσικών Μελετών και Επιστημών της Μετάφρασης και της Διερμηνείας έχει εξειδίκευση σε θέματα μελετών μετάφρασης, διερμηνείας, γλωσσικής τεχνολογίας και γλωσσικών πολιτικών.

Διευθυντής του Ινστιτούτου Γλωσσικών Μελετών και Επιστημών της Μετάφρασης και της Διερμηνείας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Kentrotis

Σταύρος Κάτσιος,
Καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.


Ενημέρωση: 28-02-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας