Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Μελετών έχει εξειδίκευση σε θέματα αρχειακής έρευνας σε όλες τις περιόδους της αρχαίας, μεσαιωνικής, νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, καθώς και σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις της ιστορίας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή αυτών σε πεδία όπως η εκπαίδευση και ο πολιτισμός.

Διευθυντής του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου:

Psallidas

Κωνσταντίνος Σμπόνιας,
Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας.


Ενημέρωση: 28-02-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας