Άνθρωποι

Το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στελεχώνουν μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου, επισκέπτες καθηγητές, ερευνητές μόνιμοι και συνεργαζόμενοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, οι οποίοι κύριο στόχο έχουν την ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής δράσης και την αξιοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων της έρευνας, προς όφελος της κοινωνίας. Μέσω της επιβράβευσης των υψηλών ατομικών επιδόσεων και της αριστείας, της καινοτομίας και των διεπιστημονικών συνεργειών, της παραγωγής ερευνητικών αποτελεσμάτων με διεθνή αναγνώριση, εναγκαλίζοντας τη νέα ψηφιακή εποχή και τη χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής, επιτυγχάνεται η τεχνολογική πρόοδος να είναι αξιοποιήσιμη από το ευρύ κοινό, το οποίο δύναται να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις νέες τεχνολογίες και την ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι άνθρωποι που απαρτίζουν το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας του Ιονίου Πανεπιστήμιου, με την τεχνογνωσία, το όραμα αλλά και την αρτιότητα των δεξιοτήτων τους, έχουν βραβευτεί και ξεχωρίσει διεθνώς, καθώς έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των τελευταίων και σύγχρονων επιστημονικών μελετών και εξελίξεων.

Σύντομα θα αναρτηθεί κατάλογος με τα πλήρη στοιχεία των ερευνητών και συνεργατών του  κέντρου έρευνας & καινοτομίας του Ιονίου πανεπιστημίου όπως επίσης και λεπτομέρειες που αφορούν στο έργο και τα βιογραφικά τους στοιχεία.

Ενημέρωση: 16-01-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας