Σε επίκεντρο της ακαδημαϊκής συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας εξελίσσεται η περιοχή του Ιονίου

ShareThis
Δημοσίευση: 18-01-2024 20:29 | Προβολές: 6123
image

Σε συνέχεια της πρόσφατης εισαγωγής της διδασκαλίας της Κινεζικής Γλώσσας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ο Πρύτανης του Ιδρύματος, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος και ο Πρόεδρος του Beijing Language and Culture University, Καθηγητής Duan Peng υπέγραψαν Συμφωνία-Πλαίσιο που προβλέπει την ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Σινολογίας. Στόχος της κοινής αυτής προσπάθειας είναι η ανάπτυξη της Σινολογίας και των Κινεζικών Σπουδών στην Ελλάδα, με το Beijing Language and Culture University να είναι ήδη η έδρα και ο διαχειριστής του Κινεζικού Παγκόσμιου Κέντρου Σινολογίας.

Το Ελληνικό Κέντρο Σινολογίας με έδρα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με την ίδρυσή του, θα λειτουργήσει στο πλαίσιο των Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και θα υποστηρίζεται λειτουργικά από την Έδρα της UNESCO για τις Απειλές κατά της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των συναφών με την Πολιτιστική Κληρονομιά Δραστηριοτήτων (TCHAIR), καθώς και από το Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων (GEOLAB) του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Το Ελληνικό Κέντρο Σινολογίας, αμέσως μετά την ίδρυσή του θα λειτουργήσει ως γέφυρα και πλατφόρμα για την προώθηση της ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ελλάδας και ευρύτερα της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου στους τομείς της Σινολογίας και των Κινεζικών Σπουδών, οργανώνοντας και υλοποιώντας ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες και ανταλλαγές ερευνητών και φοιτητών στο πεδίο των Κινεζικών Σπουδών και σε συναφή με αυτές γνωστικά πεδία. Το Κέντρο θα υποστηρίξει επίσης την εκπόνηση κοινών ερευνητικών έργων στα οποία θα συμμετέχουν μελετητές από την Ελλάδα και την Κίνα, υλοποιώντας - στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου- μαθήματα και σεμινάρια που σχετίζονται με την Κίνα όπως (ενδεικτικά) κινεζική φιλοσοφία και πολιτισμός, πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και μετάφραση - διερμηνεία.

Το Κέντρο θα στελεχωθεί από ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των δύο συνεργαζόμενων πανεπιστημίων και θα διοικείται από μεικτή Επιτροπή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου δήλωσε «Η σημερινή επικύρωση της συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Γλώσσας και Πολιτισμού του Πεκίνου είναι το αποτέλεσμα εντατικών εργασιών που έλαβαν χώρα το προηγούμενο διάστημα με αφετηρία την προ λίγων μηνών επίσκεψη στην Κέρκυρα του Προέδρου του Παγκόσμιου Κέντρου Σινολογίας, Καθηγητή Xu Baofeng και πολυμελούς αντιπροσωπείας καθηγητών και ερευνητών από κινέζικα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Η επικείμενη ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Σινολογίας βάσει της συμφωνίας που υπεγράφη σήμερα αποτελεί την πρώτη οργανωμένη σε ιδρυματικό επίπεδο πρωτοβουλία ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κίνα κατά τα τελευταία έτη, εντασσόμενη στην συνεχιζόμενη προσπάθεια διεθνοποίησης του Ιδρύματος. Με την ίδρυση του νέου Κέντρου, το οποίο θα αποτελέσει έναν ακαδημαϊκό κόμβο εκπαίδευσης και έρευνας με αντικείμενο την κινεζική γλώσσα και τον πολιτισμό στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ανοίγονται πλέον νέες δυνατότητες, όχι μόνο για τις συνήθεις μορφές κινητικότητας προσωπικού, αλλά και για την προώθηση της κοινής έρευνας και της μελέτης του κινεζικού πολιτισμού, με άμεση εφαρμογή στα παρεχόμενα από το Ίδρυμά μας προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου. Θερμά συγχαρητήρια στον συνάδελφο Καθηγητή Σταύρο Κάτσιο για τις ενέργειές του όλο το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες μας οδήγησαν σε ένα τόσο σημαντικό αποτέλεσμα».

Με την σειρά του, ο Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου και κάτοχος της Έδρας UNESCO CHAIR κ. Σταύρος Κάτσιος ευχαρίστησε τον Πρύτανη για την υποστήριξη και ανέφερε «Το Κέντρο Σινολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ξεφεύγει από τη συμβατική ακαδημαϊκή κινητικότητα αποτελώντας - και με την ουσιαστική υποστήριξη των κινέζων εταίρων - την πρώτη ακαδημαϊκή δομή έρευνας και διδασκαλίας στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, μέσω της οποίας εισάγονται η Σινολογία και ευρύτερα οι Κινεζικές Σπουδές στην Ελλάδα. Επρόκειτο για ένα έλλειμα με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες μέχρι σήμερα τόσο για την ελληνική παιδεία, όσο και την οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Θεωρώ τέλος ότι η επιλογή της Κέρκυρας εκ μέρους του Παγκόσμιου Κέντρου Σινολογίας, ως επίκεντρο της Σινολογίας και των Κινεζικών Σπουδών στην Ελλάδα, μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πολυπολιτισμική παράδοση και τη γεωγραφική θέση του νησιού, όσο και τα διεπιστημονικά χαρακτηριστικά των τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, ιδιαιτέρως του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας και του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης. Ευχαριστώ όλη την ομάδα της Έδρας UNESCO του Ιονίου Πανεπιστημίου και ιδιαίτερα τη συνάδελφο Έλενα Αβραμίδου για την συνεργασία και την αποφασιστική συνεισφορά της».

Εκ μέρους του Beijing Language and Culture University, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ Έλενα Αβραμίδου, ως Εκτελεστική Διευθύντρια του Κέντρου δήλωσε «Η ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Σινολογίας και Κινεζικών Σπουδών έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό στον τομέα των κινεζικών σπουδών στη χώρα μας. Θερμά συγχαρητήρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Beijing Language and Culture University που, με γνώμονα την κοινή πίστη στην αναγκαιότητα της ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας καθώς και μιας βαθύτερης κατανόησης των δύο πολιτισμών μας, υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία. Η κινεζική γλώσσα και ο κινεζικός πολιτισμός, καθώς και η σύγκρισή τους με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό θα είναι το επίκεντρο της διδασκαλίας και της έρευνας. Το Κέντρο Σινολογίας στοχεύει να συμβάλει, έτσι, στο διάλογο ανάμεσα σε αυτές τις δύο πνευματικές παραδόσεις που αναπτύχθηκαν παράλληλα στον χρόνο και προσέφεραν τα μέγιστα στην ιστορία της σκέψης· να αναδείξει τα στοιχεία εκείνα που τις κάνουν να πλησιάζει η μία την άλλη και εκείνα που τις διαφοροποιούν και να συνεισφέρει στην κατανόηση δύο κόσμων που εξακολουθούν να τροφοδοτούν το στοχασμό μας.»


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας